Lịch Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc

LỊCH TƯ VẤN THIẾT KẾ TUẦN 9 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Giờ Khách Hàng Phụ Trách Khách Hàng Phụ Trách Khách Hàng Phụ Trách Khách Hàng Phụ Trách Khách Hàng Phụ Trách Khách Hàng Phụ Trách
7h30 Chị Đoan KTS Duy A Vỹ KTS Duy Chị Lý KTS Phong Chị Lý KTS Phong Chị Khanh KTS Pháp
Lê Văn Sỹ HD.Dũng Lý Thái Tổ HD. Dũng Bình Thạnh Hd.Dũng Bình Thạnh Hd.Dũng TBình
8h30 Anh Lâm KTS Duy Cô Huệ CV Dung A.Tâm KTS. Sang
Man T Q9 HD.Dũng Q7
9h30 A Cảnh KTS Dũng A KTS Dũng A Cảnh KTS Long A Cảnh KTS Dũng A Cảnh KTS Dũng  Bác sĩ Sơn  Kts Thệ
Q3 KTS Long Q12 KTS Long Q2 Q2 KTS Long Q2 KTS Long  Q2
10h30 A Sơn KTS Quý A Sơn KTS Quý A Sơn KTS Quý A Sơn KTS Quý A Sơn KTS Quý A Trọng Kts Dũng
KS Thông KS Thông KS Thông KS Thông KS Thông Hmôn
11h30
13h A Dũng KTS Tài A Dũng KTS Tài Bác Yến KTS Mỹ A Dũng KTS Tài Chị Hương KTS Tài  A Cường  Kts Kiên
 TMT Q12  TMT Q12 Q.8 TMT Q12 Lake view  Nhà Bè
14h A Phú KTS Dũng A Thắng KTS Dũng A Phú KTS Dũng A Phú KTS Dũng A Đại KTS Quý A Vũ Kts Long
Vườn Lài Phú Nhuận Vườn Lài Vườn Lài Q11
15h Chị Phương KS Thông A Nhã KTS Tài
Lake view
16h Chị Hiền KTS Quý Chị Hiếu Kts Sang Cô Huệ Kts Thệ A Nhã KTS Tài A Đại KTS Quý
 Trần Nảo BThạnh Q8 Lake view Q11
17h A Duy KTS A Đại KTS Quý A Hà NT Vy
Mã Lò Q11 Cống Lở